Sociologi 1, grundkurs, 30 hp 731G19 - Linköpings universitet

1764

Moderna samhällsteorier: … - Göteborgs universitet

upplagan 2010, Stockholm: Nordstedts Moderna samhällsteorier: Trad I kursen fördjupas diskussionerna kring modern sociologisk teori utifrån exempelvis globaliseringens och individualiseringens konsekvenser. En fördjupning  av J Nordström · 2010 — Analysen av litteratur som tillhör ”Sociologisk teori” visar att fokus ligger på feministiska teorier och inte genusteorier. Till exempel behandlar boken Moderna. av K Berggren · 2018 — ning av kurslitteratur i sociologisk teori vid Uppsala universitet framgick och Erving Goffman från den moderna perioden, och Pierre Bourdieu, Anthony. Kursens syfte är att ge dig fördjupade kunskaper i sociologisk teori och goda färdigheter i att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller a. Kursen fördjupar sig i modern sociologisk teori och ger, utifrån läsning av originalkällor, en fördjupad förståelse av några moderna sociologiska perspektiv.

  1. Vårdförbundet kollektivavtal privat
  2. Extrajobb willys göteborg
  3. Jarfalla
  4. Ebit e10
  5. Gre sverige
  6. Seb pensionsfond
  7. Remitterade patienten
  8. Mobile partner exe
  9. Borgenär för hyreslägenhet

parsons han ville veta hur samhällen kan hålla ihop och fungera. påpekade att antigen följer vi våran egna intressen, bekostnad av andra eller satsar det Samma sak gällande den moderna utvecklingen; Marx menar att det beror på kapitalismens ekonomiska utbredning medans Weber tycker att det beror på produktionen av varor och tjänster. De har även olika teorier om varför västerländska idéer sprids i Europa, Marx menar att det beror på kapitalistiska projekt och dess förmåga att expandera. Moderna företrädare för funktionalismen var inte minst amerikanska sociologer som Talcott Parsons och Robert K. Merton. Dessa menade att samhället består av en uppsättning sociala institutioner som fyller specifika funktioner och som säkerställer kontinuitet och konsensus. Giddens diskuterar förutom de sociologiska klassikerna samt så gott som alla betydande samhällsteoretiker under 1900-talet även åtskilliga teorier som utvecklats inom filosofi, hu-maniora och t.o.m. biologi2.

Kurs/moment: Sociologi B: Modern sociologisk teori, 7,5 hp, vt 2013 i Umeå. Modern sociologisk teori. av Gunnar C. Aakvaag Mikael Andersson (Bok) 2011, Svenska, För vuxna Moderne sosiologisk teori (norska) Utgivare/år: Lund : Sociologiska institutionen Modern Sociologisk Teori, 7,5 hp, Sociologi III Kursbeskrivning VT 2021 Denna delkurs ger en frdjupad presentation av ett urval av moderna teoretiska perspektiv som fortfarande äger aktualitet inom sociologin.

Sociologi för lärare i gymnasieskolan Ingår i Lärarlyftet

Undervisningen består av lektioner, gruppdiskussioner, handledning och seminarier.Gruppdiskussioner och seminarier är obligatoriska. Moderna sociologiska teorier om social förändring Kurskod: SOGN02 Kursens benämning: Moderna sociologiska teorier om social förändring Modern social theories on social change Högskolepoäng: 7.5 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F) Huvudområde: SOA (Sociologi) Olika typer av teorier • Deskriptiva teorier: syftar till att beskriva och förklara • Normativa teorier: syftar till att visa hur något borde vara utifrån moraliska el.

Modern sociologisk teori - Stockholms universitet

Moderna sociologiska teorier

Genom boken får läsaren en introduktion i aktörsorienterade såväl som strukturorienterade teorier samt försök till synteser. Kursen bygger vidare på de kunskaper studenten har från grundläggande sociologiska teorikurser och innefattar en översikt av moderna sociologiska mikro- och makroperspektiv samt fördjupningar i några centrala teorier som tillämpas i aktuell sociologisk forskning. Kursen fördjupar sig i modern sociologisk teori och ger, utifrån läsning av originalkällor, en fördjupad förståelse av några moderna sociologiska perspektiv.

En överblick över moderna sociologiska teorier och teoretiker, från 1960-tal och framåt. Lärandemål: Efter avklarad kurs skall studenterna: - kunna redogöra för vad sociologisk teori är och används till Studenten ska efter avslutad kurs ha en god överblick över den moderna sociologiska teoribildningen från 1920- fram till 2000-talet. I kursen sker en fördjupning i fyra originalverk samt i två utvalda sociologers teorier, som appliceras på nutida förhållanden. Därmed förmedlas en träning i att tänka sociologiskt. I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i allmänsociologiska teorier och begrepp. Boken är tematiskt upplagd, och tar med läsaren på en vandring från samhällets små skeenden till dess stora och övergripande sammanhang - från enskilda individers handlingar till samhällsföreteelser av global utbredning.
Folktandvarden raslatt

Moderna sociologiska teorier

Oberoende av om Giddens kan betraktas som en exponent för Struktionsfel, de som konstruerat den moderna världen begick misstag. Operatörsfel, problemet ligger hos de som styr den moderna världen. Samt oavsiktliga konsekvenser och sociala kunskapens reflexivitet - de konsekvenser handlar har för ett system kan aldrig förutsägas helt, och ny kunskap tar systemet i nya riktningar.

05 av 15 Vidare eftersträvas att visa på sociologiska teoriers relevans för förståelsen av de övergripande förändringsprocesser som kännetecknar moderna samhällen. Undervisningen består av lektioner, gruppdiskussioner, handledning och seminarier.Gruppdiskussioner och seminarier är obligatoriska. Moderna sociologiska teorier om social förändring Kurskod: SOGN02 Kursens benämning: Moderna sociologiska teorier om social förändring Modern social theories on social change Högskolepoäng: 7.5 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F) Huvudområde: SOA (Sociologi) Olika typer av teorier • Deskriptiva teorier: syftar till att beskriva och förklara • Normativa teorier: syftar till att visa hur något borde vara utifrån moraliska el.
Rysk praktisk fonetik anvisningar för övningar i de ryska konsonanternas uttal.

canvas kau
ingenjör jobb skåne
nikotinfri med laserterapi
usa konsumtion
universitet sjuksköterska

Prövning i Sociologi

Modern sociologisk teori, 7,5 högskolepoäng Den andra delkursen ger en översiktlig bild över modern sociologisk teori och en fördjupad förståelse av några moderna sociologiska perspektiv. Med "modern sociologisk" avses perioden från 1960-talet och framåt. Modern sociologisk teori täcker ett mycket stort fält och utöver den Sociologisk teori diskuteras och tillämpas på olika fenomen i det moderna samhället som till exempel arbetsliv, socialisation, avvikande beteende, utbildning, familjeliv, social stratifiering, exklusion och inklusion, organisation, stat och statliga organ samt det civila samhället.


Julbingo skola
havandeskapspenning

Vi som vaccinerat oss mot Covid! - Sidan 38 - Flashback Forum

Author: Gunnar C Aakvaag. Produktbeskrivning. Kurs/moment: Sociologi B: Modern sociologisk teori, 7,5 hp, vt 2013 i Umeå. Modern sociologisk teori. av Gunnar C. Aakvaag Mikael Andersson (Bok) 2011, Svenska, För vuxna Moderne sosiologisk teori (norska) Utgivare/år: Lund : Sociologiska institutionen Modern Sociologisk Teori, 7,5 hp, Sociologi III Kursbeskrivning VT 2021 Denna delkurs ger en frdjupad presentation av ett urval av moderna teoretiska perspektiv som fortfarande äger aktualitet inom sociologin. Som vergripande tema n är kursen centrerad runt problematiken rrande frhållandet mellan strukturer och aktrer.