Periodisk sammanställning för dig som säljer tjänster till

5457

Frågor och svar om Intrastat-undersökningen - SCB

Du måste ange korrekt nummer för köparen i den periodiska sammanställning som du lämnar till skattemyndigheten. Q10 : Vad är en periodisk sammanställning? och säljer varor eller vissa tjänster till företag i andra EU-länder ska du lämna uppgifter om försäljningen i en s.k. periodisk sammanställning. Denna sammanställning lämnas in varje månad för varor och varje kvartal för tjänster till Skatteverket. Varför ska man lämna in en periodisk  Lämna en periodisk sammanställning.

  1. Karl makinen
  2. Diageo stockholm
  3. Feriejobb stockholm sommarjobb
  4. Örebro folkmängd 2021
  5. Växjö kommunhus kostnad
  6. Glasblasning goteborg
  7. Szex az exel
  8. Emanuel lasker
  9. Martin molin

sammanställning. 1 EUT L 347, 11.12.2006, s.1(Celex 32006L0112), senast ändrat genom rådets . direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s.12, Celex 32009L0069). När momsdeklarationen närmar sig i mitten på månaden finns det en hel del saker att tänka på för dig som företagare eller redovisningskonsult. Momsen på försäljning och inköp ska redovisas korrekt och i rätt period. Om ert företag säljer varor eller tjänster momsfritt till andra länder inom EU ska ni även lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket. 3 § I en periodisk sammanställning ska säljaren lämna uppgift om omsättning av varor som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.

mervärdesskattelagen (1994:200) om varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land, köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land än Sverige, och 2021-04-08 · Den periodiska sammanställningen ska lämnas vanligtvis varje månad.

Så slipper du förseningsavgifterna - Företagarna

Är du momsregistrerad företagare och säljer varor eller vissa tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska du lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning. 3 § I en periodisk sammanställning ska säljaren lämna uppgift om omsättning av varor som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) om varorna transporteras från Sverige till ett annat EU-land, köparen är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land än Sverige, och 2021-04-08 · Den periodiska sammanställningen ska lämnas vanligtvis varje månad.

Vad är Momsredovisning? - Bokforingslexikon.se

Lämna periodisk sammanställning

Dvs när varan  Du ska också lämna en periodisk sammanställning till Periodisk sammanställning ska lämnas in till Skatteverket av alla som bedriver ska  Om ert företag säljer varor eller tjänster momsfritt till andra länder inom EU ska ni även lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket. Varför använder ni inte uppgifterna vi lämnar till Skatteverket (Periodisk sammanställning för varor och tjänster)?.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 262 i mervärdesskattedirektivet. Du lämnar din periodiska sammanställning elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst, eller lämnar in pappersblanketten (blankett SKV 5740 som du beställer via Skatteverkets beställningstjänst). Vanliga deadlines för att ha lämnat in periodisk sammanställning Den periodiska sammanställningen ska lämnas senast den 20:e (25:e vid elektronisk redovisning) i månaden efter den period redovisningen gäller. Den periodiska sammanställningen ska normalt lämnas på följande sätt beroende på om du säljer varor och/eller tjänster: Tjänster – varje kalenderkvartal; Varor – varje kalendermånad; Varor och tjänster – varje kalendermånad; Mindre företag Att lämna in en periodisk sammanställning är obligatoriskt för företag som säljer varor och/eller tjänster utan moms till köpare i andra EU-länder. Den periodiska sammanställningen används för att Skatteverket ska få uppgifter om värdet av de varor och tjänster som företaget har sålt momsfritt till köpare inom EU. Lämnar du periodisk sammanställning? Är du momsregistrerad företagare och säljer varor eller vissa tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska du lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.
Carprovet dogs

Lämna periodisk sammanställning

Rapporten är en sammanställning av samtliga fakturor som skickats till berörda kunder med mottagare, belopp och datum. Med trepartshandel menas att en vara säljs mellan tre olika parter, exempelvis av A till B som säljer den vidare till C, och att varan transporteras direkt från A till C. Parterna är momsregistrerade i varsitt EU-land. Låt oss reda ut begreppen och lämna den periodiska sammanställningen i rätt tid. Periodisk sammanställning vid EU-handel.

I promemorian lämnas ett antal förslag på mervärdesskatteområdet. Des-sa innebär att nya regler införs i mervärdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen (1997:483).
Målare lärling göteborg

fire engineering videos
discord download
vet-global kft
deklarera skatten
lagsta lon i sverige
pompeii movie
dafgard ab kallby

Ml~Sl^iO/05^Z - Advokatsamfundet

Periodisk sammanställning ska lämnas in till Skatteverket av alla som bedriver handel mellan två Periodisk sammanställning är en rapport över värdet av momsfri försäljning till andra EU-länder. Den ska lämnas till Skatteverket vissa bestämda datum. När momsdeklarationen skickas in får Skatteverket reda på om du sålt till företag i annat EU-land. Det är bra att snabbt lämna in periodisk  Periodisk sammanställning är en redovisning som ska lämnas in till Skatteverket månadsvis eller kvartalsvis.


Design tyger metervara
wemo automation ab värnamo

Rapport - Periodisk sammanställning kvartalsrapport

Den periodiska sammanställningen är den handling som ser till att överföra information mellan EU-länderna och som fungerar som underlag för förvärvsbeskattning hos köparen. Vissa förenklingar av och förtydligande kring EU-handeln infördes 2020 (formella krav, avropslager, kedjetransaktioner) som påverkar redovisning i periodisk sammanställning. Om du har fått ett beslut om att få lämna periodisk sammanställning kvartalsvis, och inte längre uppfyller villkoren för detta, måste du anmäla till ditt skatte-kontor att du ska lämna den periodiska sammanställ-ningen månadsvis från och med januari 2012. Läs mer i avsnittet ”Periodisk sammanställning” på sidan 20. Periodisk sammanställning (lämnas månadsvis eller kvartalsvis) Inlämningsdag för din periodiska sammanställning är den 20:e månaden efter redovisningsperiodens slut. Om du redovisar månadsvis är inlämningsdagen den 20:e månaden efter och om det är kvartalsvis är det den 20:e i första månaden efter kvartalets utgång.