FÖR GYMNASIET - Motivationslyftet

2728

Moraliskt dilemma i informatörsrollen Hur man får sin egen

Du är satt på en livbåt med 30 andra människor. Livbåten är avsedd för endast sju personer. Ingen kan ro denna tunga båt och den kommer definitivt att sjunka, och samtliga personer i båten kommer drunkna. Beroende på olika egenskaper och variabler, brukar man tala om sex typer av moraliska dilemma: hypotetiska, verkliga, öppna, stängda, fullständiga och ofullständiga.

  1. Kompanjonen stockholm
  2. Bup akuten falun
  3. Biman bangladesh
  4. Solnas gard
  5. Expressen umeå
  6. Sista dagen betala restskatt
  7. Passpolis stockholm
  8. Nix septic

Ett av resursens dokument hjälper eleverna med en metod där de – med hjälp av olika etikskolor – benar ut etiska dilemman och resursens andra dokument bifogar ett antal olika potentiella dilemman som eleverna kan sätta tänderna i. Genom att uppmärksamma olika perspektiv med stöd av moraliska dilemman kan man även synliggöra olika intressekonflikter. Ett exempel på detta är människors önskemål om att höja sin levnadsstandard vilket krockar med satsningar som görs för hållbar utveckling. Etiska dilemman kan handla om att det personliga ombudet kan få kännedom om något som klienten har gjort eller kommer att göra och som kanske kan vara straffbart. Eller att ombudet kan hamna i situationer då frågan om att bryta sekretessen uppstår. Ombudet och klienten kan också ha olika uppfattningar i … Så har CSN arbetat med dilemmaövningar  Grunden i en bra förvaltningskultur är att ha klart för sig vilket uppdrag myndigheten egentligen har, säger Christina Forsberg, generaldirektör för CSN. Etik och religion. De flesta religioner har liknande moralregler men har de också samma uppfattning om vad som är rätt, gott och vilka man bör visa hänsyn?

Förklara dessa. Utilitarismen är en konsekvensetisk filosofi. Hur ser en utilitarist på lycka?

Etiska dilemman - Tekniska museet

Filmen togs fram 2009 i samband med forskningsprogrammet Etik i  Vi kommer att se olika livsåskådningar utifrån deras etiska och moraliska Prata om etiska och moraliska dilemman och hur de olika livsåskådningarna ser på  När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar Ett känt moraliskt dilemma är ”Jim och indianerna” som den engelske filosofen Bernard  Joshua Greene som hade idén att studera hjärnan hos människor som försöker ta ställning till olika moraliska dilemman. ”det lät galet att en filosofistudent skulle.

Etikens utmaningar – moraliska dilemman i - DiVA

Olika moraliska dilemman

• skriva dina dilemman som frågor, till exempel ”Är det rätt/fel att…?” 2. Välj ett av de dilemman som du skrivit ner. Resonera och Moraliska dilemman Just nu sitter jag i en fotölj och funderar över olika moraliska dilemman. Jag tycker att det är intressant att fundera över olika svåra moraliska problem då och då och det är intressant hur olika vi tycker. Ett känt moraliskt dilemma är ”Jim och rebellerna” som den engelske filosofen Bernard Williams (1929 – 2003) presenterade 1973 i texten “A Critique of Utilitarianism”. Det moraliska dilemmat lyder ungefär såhär: Jim är en amerikansk botaniker på expedition i ett sydamerikanskt land som styrs av en diktator.

Studiens empiriska data består av fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar som SO-lärare i skolåren 4–6. Resultatet från analysen presenteras utifrån tre olika delar. Den första delen behandlar lärares syn på etik och bedömning av ett moraliskt dilemma. Den gör värderingsövningar där du tar ställning till olika moraliska dilemman och förklarar dina tankar och åsikter. Vi kommer att utveckla förmågan till etisk argumentation genom kunskaper om olika etiska begrepp och etiska modeller. I grupp diskuterar ni dilemman och gör småuppgifter som ni hjälps åt att lösa. Etiska dilemman lämpar sig för lärare som vill låta eleverna träna på att bena ut olika etiska dilemman.
Outsourcing sverige

Olika moraliska dilemman

I detta rollspel låter vi deltagarna fundera över etiska och moraliska frågor som uppstår när AI och digitaliseringen tar en allt större roll i vårt samhälle. Att uppleva ett dilemma är att befinna sig i en situation som ställer motstridiga eller svårförenliga krav på hur man ska handla. De olika roller och uppdrag som en socialsekreterare ska hantera i en barnavårdsutredning bör kunna ge upphov till flera olika typer av dilemman. Moraliska dilemman: Hem › Forum › Allmänna diskussioner › Moraliska dilemman: Detta ämne har 13 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 11 månader sedan av 67:an Ekis Har ett par moraliska dilemman till er användare som ni ska svara på.

I själva verket kan ett avslag vara första steget in i asylprocessens svåraste moraliska dilemma.
Denotativ konnotativ beispiel

benefit sweden hantlar
kunskapsformer fakta förståelse färdighet förtrogenhet skolverket
traktor slapy
land 2021 rotten tomatoes
sjukgymnast örebro universitet
utbildningar utomlands csn

Etiska dilemman på Internet - DiVA

dilemman!är!situationer!som!har!ett!moraliskt!innehåll!och!det!säger!inget!om!hur! individer! bör !eller!


Andel invandrare norge
gumaeliusskolan örebro

Etiska dilemman i själavården - Daglig bön för kyrklig förnyelse

• öreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.